Seikkailevat perheet

Seikkailevat perheet

Seikkailevat perheet on innostava perheliikunnan toimintamalli, jossa perheet ulkoilevat ja liikkuvat yhdessä osana Suomen Ladun jäsenyhdistyksen toimintaa. Kohderyhmänä ovat alle 10-vuotiaat lapset ja heidän lähipiirinsä. Tärkeintä Seikkailevat perheet -toiminnassa on aikuisten ja lasten yhteinen hauska ja kiireetön liikunta ja ulkoilu. Seikkailevissa perheissä kaikki osallistuvat, myös aikuiset. Yhdessä seikkaillen löydetään uusia ulkoilumahdollisuuksia omassa lähiympäristössä, toiset perheet tulevat tutuiksi ja koetaan uudenlaista yhteisöllisyyttä.

Mitä Seikkailevat perheet tekevät?

Seikkailevat perheet ulkoilevat, liikkuvat ja kokeilevat erilaisia aktiivisia yhdessäolon muotoja yhdessä muiden perheiden kanssa omassa lähiympäristössään. Perheet muodostavat Seikkailevat perheet -heimon, jossa lapset toimivat aina yhdessä oman aikuisensa kanssa, niin että kaikki ovat aktiivisia. Heimon jäseniä yhdistää halu oppia ja toimia muiden perheiden kanssa ja he haluavat hyödyntää lähiympäristön ja eri vuodenaikojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Seikkailevat perheet -toimintaa Kotkan Ladussa koordinoi Teija Matilainen: email: teija.vayrynen@gmail.com