Yhdistyksen syyskokous 27.11.2023

Kotkan Ladun syyskokous pidettiin maanantaina 27.11.2023 Kumppanuustalo Viikarissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kokousasiat Ari Mussalon johdolla ja yhdistyksen pitkäaikainen jäsensihteeri, joka lähtee viettämään ansaittua ’lomaa’ luottamustoimestaan, palkittiin kukkasin ja kiitoksin.

Talous
Rahastonhoitaja esitteli ylijäämäisen talousarvion vuodelle 2024. Suurimpana menoeränä yhdistykselle ovat Petäjäpirtin vuokrakulut.

Hallitus
Hallitukseen ei tullut muutoksia, mutta kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Jäsenmaksut
Jäsenmaksuihin tulee pieni korotus perhe- ja henkilöjäsenmaksuihin. Muut jäsenmaksulajit pysyvät ennallaan.

Palkkiot
Päätettiin palkkioiden maksu puheenjohtajalle, sihteerille, rahastonhoitajalle, kirjanpitäjälle, jäsensihteerille, tiedottajalle ja mökkivastaavalle. Palkkion vastaanottaminen on vapaaehtoista.

Toimintasuunnitelma 2024
Keskitymme niihin toimiin, joihin voimavaramme riittävät. Uusia ohjaajia kaivataan mukaan toimintaan.